• Vertrouwenspersoon

  De vertrouwenspersoon kun je bellen of mailen als je een probleem, vraag of klacht hebt (bijvoorbeeld pesten of ongewenst gedrag van een andere persoon), waarover je in vertrouwen met iemand wilt praten. Zij luistert naar je probleem en zoekt samen met jou naar een oplossing. Natuurlijk doet de vertrouwenspersoon niets zonder eerst met jou te overleggen.

 • Bo van der Poel
  Voor DOSR is Bo van der Poel onze vertrouwenspersoon. Zij is zowel binnen als buiten werktijden te bereiken via onderstaande gegevens. Mocht je haar niet gelijk kunnen bereiken, laat dan een boodschap achter zodat zij zo snel mogelijk contact met jou op kan nemen.


  E-mail   :  info@bovanderpoel-orthopedagoog.nl
  Telefoon:  06 50 85 80 12

 • DOSR Vertrouwenspersoon, Bo van der Poel
 • Voor ouders
  DOSR wil een veilige voetbalvereniging zijn, waar iedereen met plezier voetbalt en zich thuis voelt. Dat betekent dat we met elkaar binnen de vereniging er alles aan moeten doen om zaken als treiteren en pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en andere ongewenste omgangsvormen zoveel mogelijk te voorkomen.

  Ongewenst gedrag komt overal voor en kan dus ?? helaas ?? ook binnen onze vereniging voorkomen. Wat voor de één misschien een grapje is, kan voor de ander een ongewenste omgangsvorm zijn. Het mooiste zou zijn dat degene direct wordt aangesproken op het gedrag dat als ongewenst wordt ervaren. Dat blijkt in de praktijk niet altijd even gemakkelijk.

  Gevoelens van onmacht, schaamte, woede of wat dan ook kunnen reden zijn dat het slachtoffer zich niet uitspreekt en er dus mee rond blijft lopen. In zulke gevallen is het goed om bij een persoon terecht te kunnen die niets doorvertelt en die een geheimhoudingsplicht heeft. Een vertrouwenspersoon is iemand, die luistert en die niets doet zonder eerst te overleggen met degene die de melding heeft gedaan en kijkt wat de beste oplossing voor het probleem is.

 • Voor vrijwilligers
  Leiders, trainers en anderen van onze vereniging werken met kinderen en volwassenen. Soms maakt een vrijwilliger zich zorgen of er sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling. Het is belangrijk dat een vrijwilliger met deze zorgen bij iemand terecht kan. Ook daarvoor is de vertrouwenspersoon. Indien leden, ouders of vrijwilligers van onze vereniging last hebben van ongewenst gedrag of een probleem ervaren waar met niemand over gesproken kan worden, dan kunnen zij contact opnemen met onze vertrouwenspersoon.

 • Taken vertrouwenspersoon

  • Luisteren naar de klacht of het probleem;
  • In samenspraak met de klager bepalen wat de te ondernemen stappen moeten zijn;
  • Eventueel doorverwijzen naar hulpverlening.

  Het belangrijkste is dat de vertrouwenspersoon elke klacht strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen met toestemming van degene die de klacht of het probleem heeft gemeld, kunnen andere personen bij de zaak worden betrokken.

  Commissie Veilig Sporten DOSR: Marsja van der Meer en Magda Hoogenboom
  veiligsporten@dosr.nl

  Tags: VOG, pesten, geweld, agressie