• Het bestuur van DOSR heeft besloten dat het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht wordt voor alle vrijwilligers boven de 16 jaar die met kinderen werken. Ook voor vrijwilligers met een bestuurlijke (voorbeeld) functie zal de VOG voor worden aangevraagd.
  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

  Wij vinden het als bestuur heel belangrijk dat u het verplicht stellen van een VOG zeker niet ziet als een motie van wantrouwen: wij zijn heel trots op al onze vrijwilligers! Wij zien het echter als onze verplichting naar de ouders van onze jeugdleden om daar waar mogelijk preventieve maatregelen te treffen om (seksueel) misbruik van onze jeugdleden te voorkomen.

  De commissie Veilig sporten DOSR zorgt voor alle aanvragen van VOG’s voor o.a. alle leiders en trainers van de junioren. Wij zijn Magda Hoogenboom en Marsja van der Meer en willen graag zorg dragen voor een veilige sportomgeving voor alle leden en dragen zo ons steentje bij.
  Bij vragen kunt u ons bellen.
  Het is goed om te weten dat er GEEN KOSTEN verbonden zijn aan deze VOG aanvraag. 

  Lees hier meer over veilig sporten en vertrouwenspersoon

  Ook bij DOSR wordt er weleens gepest. Pestgedrag is onwenselijk  en daarom heeft onze vertrouwenspersoon Bo van der Poel, samen met de commissie veilig sporten DOSR, Magda Hoogenboom en Marsja van der Meer, een "Anti pest protocol" samengesteld.
  In het anti pestprotocol staat beschreven wat we binnen de vereniging tegen pesten doen: Wat is pesten, hoe te handelen bij pesten en er staan sancties in beschreven.
  Dit protocol is bedoeld voor iedereen binnen onze vereniging en we hopen dat dit handvatten biedt om pesten tegen te gaan. Het protocol vind u hier.
   

  Commissie Veilig Sporten

  Magda Hoogenboom

  Aanvraag en administratie
  06-155 450 23
  veiligsporten@dosr.nl
   
  Commissie Veilig Sporten

  Marsja van der Meer

  Aanvraag en administratie
  06-462 203 33
  veiligsporten@dosr.nl
   
  Commissie Veilig Sporten

  Bo van der poel

  Vertrouwenspersoon
  06-508 580 12
  info@bovanderpoel-orthopedagoog.nl