• Veilig Sporten Commissie

  Het bestuur van DOSR heeft besloten dat het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht wordt voor alle vrijwilligers boven de 16 jaar die met kinderen werken. Ook voor vrijwilligers met een bestuurlijke (voorbeeld) functie zal de VOG voor worden aangevraagd.
  Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

  Wij vinden het als bestuur heel belangrijk dat u het verplicht stellen van een VOG zeker niet ziet als een motie van wantrouwen: wij zijn heel trots op al onze vrijwilligers! Wij zien het echter als onze verplichting naar de ouders van onze jeugdleden om daar waar mogelijk preventieve maatregelen te treffen om (seksueel) misbruik van onze jeugdleden te voorkomen.

  De commissie Veilig sporten DOSR zorgt voor alle aanvragen van VOG’s voor o.a. alle leiders en trainers van de junioren. Ik ben Marsja van der Meer en wil graag zorg dragen voor een veilige sportomgeving voor alle leden en dragen zo ons steentje bij.
  Bij vragen kunt u mij bellen.
  Het is goed om te weten dat er GEEN KOSTEN verbonden zijn aan deze VOG aanvraag. 

  Lees hier meer over veilig sporten en vertrouwenspersoon

  Ook bij DOSR wordt er weleens gepest. Pestgedrag is onwenselijk  en daarom heeft onze vertrouwenspersoon Bo van der Poel, samen met de commissie veilig sporten DOSR, Magda Hoogenboom en Marsja van der Meer, een "Anti pest protocol" samengesteld.
  In het anti pestprotocol staat beschreven wat we binnen de vereniging tegen pesten doen: Wat is pesten, hoe te handelen bij pesten en er staan sancties in beschreven.
  Dit protocol is bedoeld voor iedereen binnen onze vereniging en we hopen dat dit handvatten biedt om pesten tegen te gaan. Het antipestprotocol vind u hier.

  Wanneer er voortaan sprake is van een conflict binnen de club gerelateerd aan leden of met aanverwante partijen en verenigingen, biedt Pauliene van der Lem haar diensten aan namens onze vereniging. Het hoofdbestuur kan benaderd worden wanneer er sprake is van onoplosbaar conflict. Eerst probeert men uiteraard zelf op positieve wijze en met respect voor de ander op te lossen.