• Speel en train situatie jongens jeugd E.M.M.'21

 • Onderstaand bericht geldt alleen voor de jongensafdeling van E.M.M.’21. Voor de meisjesafdeling komt er op een later tijdstip een afzonderlijke berichtgeving. Ondanks de momenteel geringe activiteiten op de voetbalvelden is er achter de schermen door het technisch hart alvast vooruit gekeken naar de afloop van dit seizoen en naar de start van het volgende seizoen. Trainers zijn vastgelegd, voor elke leeftijdsgroep hebben zich coördinatoren aangediend en we hebben voorlopige teamindelingen voor komend seizoen gemaakt. 

  Via deze weg willen we alle spelers, jeugdtrainers en jeugdleiders meedelen dat E.M.M.’21 vanaf maandag 17 mei al de voorlopige indeling van het seizoen '21/'22 zal gaan hanteren. Dit houdt concreet in dat later deze week de nieuwe, voorlopige team- en trainingsgroepindelingen op de website geplaatst worden. Vanaf 17 mei (na de meivakantie) zullen spelers dan ook gaan trainen met deze groepen. De trainingsdagen en trainingstijden zullen tot en met 1 juli zullen gelijk blijven aan de huidige. Na de zomervakantie word het trainingsschema aangepast naar de nieuwe indeling. De trainers zullen waar mogelijk ook voor de groep staan die zij komend seizoen zullen gaan trainen. De coördinatoren en hoofdtrainers zullen dit met de betreffende trainers afstE.M.M.’21en.

  Voor wat betreft het spelen van wedstrijden zijn we natuurlijk geheel afhankelijk van de overheid en de KNVB. Als de KNVB groen licht krijgt van de overheid zullen ze zo snel mogelijk willen starten met de regiocup, een mini-competitie tegen teams uit de nabije regio. Mocht deze regiocup nog voor 1 juli aanvangen, dan zullen deze wedstrijden nog gespeeld worden met de huidige teams en begeleid worden door de huidige begeleiding.

  In bovenstaande tekst spreken we nadrukkelijk van 'voorlopige' indelingen. Na 6 weken trainen kan er een hoop veranderen. Spelers kunnen dan eventueel nog van team en/of trainingsgroep veranderen mocht de begeleiding dat nodig achten. Ook in het komende seizoen wil het technische hart de schoolvakanties aanhouden (herfst-, kerst-, voorjaars- en meivakantie) om eventuele wisselingen in teams door te voeren. Een indeling is dus nooit definitief. 

  Voor vragen kunnen jullie terecht bij de betreffende coördinator van de leeftijdsgroep waar de speler volgend seizoen in actief is.  

  Het technisch hart