• Samenwerking tussen vrijwilligers en Cyclus voor inzameling oud papier gestart

 • Sinds augustus 2020 verzorgt Cyclus de inzameling van oud papier en karton in de gemeente
  Kaag en Braassem. Dit doet zij vanaf 3 oktober samen met vrijwilligers van diverse
  verenigingen en scholen die al jarenlang betrokken zijn bij de papierinzameling. Nieuw voor
  beide partijen is dat de vrijwilligers een instructietraining van Cyclus volgen voordat zij mee
  gaan met de inzameling.


  Waardevolle samenwerking

  Voor verenigingen en scholen is de inzameling van oud papier en karton belangrijk. Zij ontvangen
  daarvoor een vastgestelde vergoeding. De vele vrijwilligers creëren op deze wijze maatschappelijke
  waarde. Wethouder Yvonne Peters: “Ik ben blij dat ook in deze nieuwe vorm van oud papier
  inzamelen vrijwilligers van de verschillende verenigingen en scholen een actieve rol hebben. Zij
  hebben vaak al jarenlang ervaring met het inzamelen en zijn dan ook een waardevolle partner.”
  Veiligheid voorop
  De training staat voornamelijk in het teken van de veiligheid van vrijwilligers van verenigingen en
  scholen en de medewerkers van Cyclus. Linda Boot, directeur Cyclus: “Om de samenwerking in
  goede banen te leiden is het belangrijk dat de vrijwilligers goed getraind worden. De veiligheid van de
  vrijwilligers en medewerkers staat hierbij natuurlijk voorop. Daarnaast zijn de vrijwilligers en
  medewerkers door de training beter op elkaar ingespeeld en kunnen ze samen goed voorbereid op
  pad.”


  Van theorie naar praktijk

  Praktijkinstructeurs van Cyclus geven de vrijwilligers tijdens de training uitleg over het belang van een
  goede papierscheiding bij de bron en natuurlijk een van de belangrijkste aspecten: de veiligheid en
  risico’s van het inzamelen met een achterlader. Naast de training krijgen de vrijwilligers ook een set
  persoonlijke beschermingsmiddelen mee zoals een hesje, handschoenen, veiligheidsschoenen en
  een safety-cap.


  Inzameldagen
  Voor inwoners wordt de inzameling uitgevoerd zoals ze dat gewend zijn. Wel zijn de inzameldagen
  veranderd. De inzameling vindt sinds augustus op zaterdag overdag plaats. Inwoners kunnen de
  digitale afvalkalender op www.cyclusnv.nl raadplegen voor de inzameldagen.
  Tip: zorg ervoor dat u uw oud papier en karton voor 07:30 uur bij de aanbiedplaats hebt gezet. Plaats
  alleen oud papier en karton en geen ander afval. Zo bent u er zeker van dat uw oud papier en karton
  wordt meegenomen.