• Persbericht

  Leden beslissen over onderzoek samenwerking DOSR en WVC

  Tijdens de Algemene Ledenvergadering van WVC, gisteren gehouden, is een extra vergadering aangekondigd waar de leden kunnen stemmen voor of tegen een onderzoek naar een verdere samenwerking met DOSR. Bij DOSR was dat al in hun Algemene Ledenvergadering van 5 september 2018 aangekondigd. Op maandag 10 december a.s. houden beide verenigingen op hetzelfde tijdstip een "Buitengewone Algemene Ledenvergadering" waar het besluit wordt genomen.

  DOSR en WVC zijn al vele jaren buren en de laatste jaren komt het onderwerp samenwerking steeds vaker aan de orde. Er worden al gezamenlijke activiteiten georganiseerd, maar nu hebben de besturen van de clubs de behoefte om aan hun leden te vragen of een verdere samenwerking mogelijk is. Pim van der Meer, voorzitter van DOSR: "We zien in beide clubs dezelfde uitdagingen terug en dat op vele vlakken. Dat gaat van voetbalkwaliteit tot het werven van vrijwilligers. Toen we bestuurlijk overleg hadden, hebben we geconcludeerd dat we wellicht gezamenlijk de uitdagingen beter aan kunnen". "Vandaar", zo vult Ed Muller van WVC aan, "dat we in ieder geval willen onderzoeken welke nadelen en voordelen er bij een verdere samenwerking zijn. Dit ook met het oog op de verwachte toekomstige herindeling van het gebied waar we beiden gevestigd zijn."

  Op 10 december wordt de aanpak van het onderzoek uit de doeken gedaan, waarna de leden mogen beslissen of dat onderzoek er ook daadwerkelijk komt.

 • Het bestuur nodigt u hierbij uit voor een

  Buitengewone  Algemene Leden Vergadering

   

  Te houden op maandag 10 december 2018

  Aanvang 20.00 uur.

   

  Plaats: in ons clubgebouw aan het Sportpad.

   

   

  AGENDA

  1      Openingswoord voorzitter

  2      Ingekomen stukken en mededelingen

  3      Toestemming voor een onderzoek naar de voor- en nadelen van een verdere samenwerking tussen WVC en DOSR.

  4     Rondvraag

  5     Sluiting