Commissie Veilig Sporten

Het bestuur van DOSR heeft besloten dat het bezit van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht wordt voor alle vrijwilligers boven de 16 jaar die met kinderen werken. Ook voor vrijwilligers met een bestuurlijke (voorbeeld) functie zal de VOG voor worden aangevraagd.
Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van iemand geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel.

Wij vinden het als bestuur heel belangrijk dat u het verplicht stellen van een VOG zeker niet ziet als een motie van wantrouwen: wij zijn heel trots op al onze vrijwilligers! Wij zien het echter als onze verplichting naar de ouders van onze jeugdleden om daar waar mogelijk preventieve maatregelen te treffen om (seksueel) misbruik van onze jeugdleden te voorkomen.

Het is goed om te weten dat er GEEN KOSTEN verbonden zijn aan deze VOG aanvraag. 

Lees hier meer over veilig sporten en vertrouwenspersoon

Commissie Veilig Sporten

Magda Hoogenboom

Aanvraag en administratie

veiligsporten@dosr.nl
Commissie Veilig Sporten

Marsja van der Meer

Aanvraag en administratie

veiligsporten@dosr.nl
DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN