• Omgangsvormen

  OMGANGSVORMEN DOSR
  Deze omgangsvormen zijn opgesteld door het Bestuur van DOSR in overleg met de commissie Veilig Sporten en de organisatie van het Jeugdweekend.

  Afspraken die we met elkaar maken:
  1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij of zij is en discrimineer niet. Iedereen telt mee binnen de vereniging
  2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft
  3. Ik maak op geen enkele wijze misbruik van mijn machtspositie
  4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen
  5. Ik negeer de ander niet
  6. Ik doe niet mee aan pesten, uitlachen of roddelen, ook niet op Social Media
  7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig de ander niet
  8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan
  9. Ik ben me er van bewust dat iemand anders een aanraking of opmerking als ongewenst kan ervaren
  10. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht
  11. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk
  12. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt, vraag ik een ander om hulp
  13. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan. Ik meld dit zo nodig bij het Bestuur of de Vertrouwenspersoon van DOSR

  Tijdens internationale toernooien en het Jeugdweekend van DOSR wordt extra aandacht gegeven aan de volgende punten:
  1. We proberen te voorkomen dat een leider alleen met een kind in een slaapvertrek is
  2. De leiding komt alleen in de douchegelegenheden als er een reden voor is
  3. Lijfelijk contact (bv op schoot nemen) wordt vermeden als dat niet nodig is
  4. De tekencontrole wordt gezamenlijk gedaan in de openbare ruimtes
  5. De leiders van het Jeugdweekend zijn in het bezit van een geldige Verklaring Omtrent Gedrag

  Voorafgaand aan het Jeugdweekend worden de omgangsvormen op een aantal vaste momenten besproken:
  1. Voor de organisatie van het Jeugdweekend geldt dat tijdens de laatste vergadering de omgangsvormen op de agenda staan en gezamenlijk worden doorgenomen
  2. Voor de leiders geldt dat de omgangsvormen tijdens de leiderinformatieavond, vaak de avond voor vertrek, gezamenlijk worden doorgenomen

  Voor de ouders geldt dat tijdens de ouderinformatieavond de ouders worden geïnformeerd over de omgangsvormen.