• Mededeling voor jeugdafdeling

  Indeling seizoen 2018/2019

  Vanaf half maart elk jaar start voor ons als TC de voorbereiding  voor het nieuwe seizoen wat betreft de teamindelingen. We beginnen met de aantallen spelers per leeftijdsgroep. Ondanks dat dit natuurlijk best nog veranderd is het alvast wel belangrijk een goed beeld te krijgen met hoeveel teams we het seizoen verwachten te starten. Ook de inschrijvingen bij de KNVB, hoeveelheid leiders en trainers en het trainingsschema hangt hier allemaal aan vast. Begin April starten dan de gesprekken met de leiders en de trainers. Hoe is het afgelopen seizoen gelopen, hoe hebben de spelers zich ontwikkeld en hoe kunnen we voor het volgend seizoen weer iedereen zoveel als mogelijk op en met zijn eigen niveau laten spelen.
  Sta je nog niet ingedeeld in deze eerste opzet als vrijwilliger, geen nood want we hebben echt nog genoeg mensen nodig. Voor komend seizoen  hebben we nog verschillende vacatures open staan dus schroom niet om contact met ons op te nemen.

  Wat betreft de teamindeling willen we wederom benadrukken dat het hier om een voorlopige indeling gaat waarvan de standaard teams, selecties zijn waarvan de samenstelling in de eerste maanden nog kan en gaat wisselen. Ook hebben we gelukkig altijd te maken met nieuwe aanmeldingen die wellicht ook nog verschuivingen teweeg kunnen brengen. Er spelen vanuit de KNVB een aantal zaken en veranderingen waar we op in moeten spelen dit seizoen.  Alles is gebaseerd op meer spelplezier, meer balcontacten, kleinere ruimtes en een betere basis leggen wat betreft de sportiviteit. Voor dit seizoen betekent dat, dat de jongste jeugd anders gaat spelen. Naast de aantallen per team (6 tegen 6) wordt ook het veld kleiner. Er wordt niet meer met een echte scheidsrechter gewerkt maar men gaat meer uit van spelbegeleiding. Van ouders wordt ook verwacht dat ze meer afstand houden en de kinderen lekker hun gang laten gaan.  

  Naast de teamindelingen staat vanaf nu ook het trainingsschema op de site waar ook de eerste trainingstijden nogmaals worden vermeld. Let goed op wanneer je eerste training begint. De teamindelingen staan hier.

  Vanuit de technische commissie wensen we jullie allemaal een hele prettige vakantie en gaan we vanaf half augustus er weer alles aan doen om het voor iedereen weer een fantastisch seizoen te maken.

  De Technische Commissie.