• Lief en Leed

    Indien u van mening bent dat iemand binnen onze vereniging in aanmerking komt voor een bijdrage uit de Lief en Leed pot, in de vorm van een bloemetje, kaartje, kadobon of fruitmand, neem contact op met Rémon Jonkman.