• Kantine reglement

 • Kantine instructie

  Lees het onderstaande goed. Het zal je ondersteunen in je taak als barhoofd bij DOSR.

  Namens alle leden willen wij je bedanken voor je inzet voor ONZE club.

  • BARDIENST sleutel van het complex. Er is een zaterdag- en een zondagsleutel aanwezig voor het barhoofd om te openen en om te sluiten. Beide sleutels worden na je dienst ingeleverd bij Pim van der Meer, Langeweg 12. Indien de kantine nog niet open is als je dienst hebt dan krijg je de sleutel voor aanvang van je dienst. ZORG DUS OOK DAT HIJ WEER INGELEVERD WORDT.
  • Bij aanvang van je dienst duidelijk aangeven aan de vrijwilligers wat er van hun verwacht wordt. Je moet tenslotte met elkaar de bardienst draaien.
  • SCHENKTIJDEN ALCOHOL: op zaterdag na 14.00 uur en op zondag na 12.00 uur mag men alcoholhoudende dranken schenken.
  • Gelieve niet zelf (en ook de vrijwilligers) alcohol te gebruiken tijdens je dienst.
  • GEEN alcohol schenken onder 18 jaar en bij twijfel altijd om legitimatie vragen.
  • Zorg dat er steeds voldoende koffie is.
  • Doe de lege flesjes in de juiste kratten. Frisflesjes in de blauwe kratten en de Fristi en Chocomelk in de bruine kratten. GEEN RIETJES IN DE FLESSEN LATEN ZITTEN.
  • Haal de lege glazen en flessen regelmatig op.
  • BROODJES. Op zaterdagmorgen beginnen met de broodjes uit de vriezer. Daarna de verse broodjes gaan gebruiken en op zondag aan het einde van je dienst de broodjes die nog over zijn in de vriezer doen.
  • De koffiepotten schoonmaken.
  • Op zondag de glazen en bierkannen spoelen in de afwasser onder de bar. Als je hier mee klaar bent, de afwasser uitzetten en leeg laten lopen.
  • De keuken schoonmaken en ook daar de afwasser uitzetten en leeg laten lopen.
  • Aan het einde van je dienst even heet water over de roosters van de tappunten gooien.
  • Om 18.00 uur (18.30 uur) stoppen met schenken, opruimen en afsluiten.
  • Op zondag aan het einde van je dienst het geld in de kluis leggen.
  • Als je weg gaat controleren of alle deuren op slot zitten en alle lichten uit zijn. Ook het kleedkamer gedeelte controleren. Kijk ook even of de frituurpannen uit zijn. Daarna afsluiten bij de hoofdingang. Beide sloten op de deur gebruiken. Je stelt daarbij het alarm dan in werking. Daarna hek bij de parkeerplaats op slot doen en de sleutel wegbrengen.
  • FOOIEN. Alle fooien gaan in de fooienpot en het bedrag wordt gebruikt voor iets extra’s tijdens de medewerkersdag voor jullie.
  • KINDEREN jonger dan 16 jaar mogen niet achter de bar, in de keuken en de snoephoek. Dit heeft ook o.a. te maken met de vergunning die wij hebben en met een stukje veiligheid en risico indien er iets zou gebeuren.

  Zijn er vragen: bel een van de kantinecommissieleden. Lijst met telefoonnummers ligt in de la in de keuken.

  Verder hierbij het verzoek om - indien je geen bardienst hebt - bij extreme drukte even bij te springen om je collega’s op dat moment te helpen. Gaat meestal om maximaal een kwartiertje tot een half uurtje.

  Bedankt.
  Kantinecommissie DOSR