• Hervatting training jeugd vanaf 5 mei 2020

  Beste ouders/verzorgers/spelers,
   
  Yes, we kunnen weer! Hervatting van de training: start vanaf dinsdag 5 mei en niet zoals eerder gecommuniceerd vanaf 6 mei.
  Maar hoe gaan we dat dan doen met al die protocollen en richtlijnen (wat mag wel en wat mag niet...). Welnu, er is aardig wat vergaderd, met name de trainers/TC en jeugdbestuur. Maar.....we zijn er klaar voor! 
   
  Wat overduidelijk is, in deze bizarre tijd, we kunnen het niet alleen! We hebben jullie als spelers maar ook zeker de ouders/verzorgers nodig om het allemaal zo veilig en gecontroleerd mogelijk te laten verlopen zodat de jeugd weer kan ballen. Daar hoort dan inderdaad een protocol bij die je onderaan dit bericht ziet staan. Dit protocol is dus voor een ieder van toepassing. Dus lees deze aandachtig (liefst samen) door en spreek elkaar er ook op aan als het nodig is.
  Verder hebben we een kleine samenvatting gemaakt van de belangrijkste aandachtspunten en laten afdrukken op een grote poster die bij de hoofdingang komt te staan van DOSR. In de bijlage treffen jullie deze ook aan dus graag deze ook (liefst samen) doornemen.
   
  Tot slot enkele algemene aandachtspunten specifiek voor onze vereniging:
  • Start training vanaf 5 mei 2020;
  • Training schema staat ook op de DOSR website; 
  • Trainer/leiders communiceren het training schema ook door naar elk teamlid;
  • We starten de komende weken met 1 uur training per week voor elk jeugdteam;
  • Onder 12 jaar geen beperking 1,5 meter protocol. Geldt wel voor de begeleiders en trainers;
  • Vanaf 12 t/m 18 jaar geldt wel het 1,5 meter protocol!
  • Uitbreiding trainingsuren hangt af van de nieuwe af te kondigen maatregelen kabinet;
  • Hoofdingang DOSR blijft de hoofdingang. Na elke training wordt het complex verlaten via de achteruitgang;
  • Na een training het complex verlaten via de achteruitgang en vervolgens via de hoofdingang je fiets ophalen;
  • Vanaf 5 mei staan zichtbaar minimaal 2 begeleiders (herkenbaar aan een veiligheidshesje) op het DOSR complex;
  • Ouders/verzorgers en andere nieuwsgierigen zijn NIET WELKOM op het DOSR complex. Toegang wordt ook geweigerd!
  • Ouders/verzorgers, geef het goeie voorbeeld, niet verzamelen/groeperen tijdens het wachten op uw kind(eren) na een training!
  Tot zover deze informatie. Ik hoop stellig dat we de komende tijd andere berichten kunnen versturen maar we zijn in ieder geval verheugd dat we kunnen starten om voor elk jeugdteam 1 uur sport per week te organiseren in deze bizarre tijd!
   
  Op de volgende pagina het totale protocol. Nogmaals, lees ook deze aandachtig (en liefst samen) goed door. Als laatste hebben we de poster die nabij de ingang komt te hangen bijgevoegd.
   
  Rest mij om in ieder geval de Technische Commissie speciaal te bedanken voor al hun goede voorbereidingen om dit mogelijk te maken!
   
  Met vriendelijke en sportieve groet,
   
  Jaap Kooistra
  Jeugdbestuur DOSR