• Fusie update 8 - juni 2020, Naam jongens jeugd voor 1 seizoen, kleding, accommodatie, vrijwilligers en meer...

  Lees alles over de laatste ontwikkelingen!

  Visie en missie
  De visie en missie van onze nieuw club is inmiddels door de besturen vastgesteld en is als bijlage bij dit bericht te vinden op de site. 

  Voetbal: samenvoeging jongens jeugd
  Afgelopen week is de jongens jeugd (aangevuld met meisjes die bij de jongens spelen) gestart met de gezamenlijke trainingen. Een historische gebeurtenis en een organisatie op zich. Een compliment voor de TC en de trainers is zeker op zijn plaats! De trainingen zijn een opmaak voor het nieuwe seizoen.

  De Technische staf voor de JO is compleet, hieronder de verantwoordelijken per leeftijdscategorie:

       

  Voor o.a. de uitvoering van het technisch beleid, ondersteuning en begeleiding van de trainers is Ron Langhout (DOSR) verantwoordelijk.

  Voor algemene zaken binnen de TC zijn Don van der Meer (DOSR) en Tino Snaterse (WVC) verantwoordelijk. Zoals iedereen wellicht kan lezen is er een prachtige mix van mensen vanuit DOSR en WVC die de belangrijke posities binnen de TC bekleden. Een uitdrukkelijke wens van beide verenigingen die geweldig gelukt is.

  Half juni gaat de TC weer proberen een nieuwe update op de websites te zetten m.b.t. de start van het nieuwe seizoen.

  Kleding Jeugd
  Inmiddels is een groot deel van de kledingmaten doorgegeven aan kledingjeugd@ziggo.nl

  Als je dat nog niet gedaan hebt, snel doen, want we gaan binnenkort de DOSR-tenues bestellen. Zoals bekend zijn deze tenues voor de voetballende leden gratis.  

  Naam voor 1 seizoen jongens jeugd
  De jongens jeugd gaat definitief voetballen onder de naam SJO DOSR/WVC

  Veldindeling op zaterdag
  De indeling van de velden op zaterdag is inmiddels ook bekend. Dit moet ook richting KNVB duidelijk zijn namelijk. 

  Veld 1 wordt het 1ste veld van WVC
  Veld 2 wordt het 2e veld van WVC
  Veld 3 wordt het 2e veld van DOSR
  Veld 4 wordt het 1ste veld van DOSR
  Veld 5 wordt het zwembadveld
  Veld 6 wordt het trainingsveldje van DOSR
  Veld 7 wordt de Kooi
  Veld 8 wordt het veldje achter de Kooi

  Er komen borden met deze indeling op zaterdag te hangen bij beide clubs. Op zondag hanteren we vanzelfsprekend de oude indeling. 

  Keuze nieuwe naam, nieuw tenue en logo
  Woensdagavond 10 juni wordt de selectie gemaakt door de jury. Er zijn twee jury teams, 1 voor de naam en 1 voor het tenue en het logo. Zij hadden keuze uit 156 inzendingen voor de naam, 186 ontwerpen voor het tenue en 155 ontwerpen voor het logo. 

  De naamjury bestaat uit: Leon Kerkvliet (DOSR, oud heren 1), George de Koning (erelid DOSR), Sven van der Meer (DOSR-selectie), Ron Hogenboom (WVC, oud heren 1), Nick Disseldorp (WVC-selectie) en Sjaak de Koning (erelid WVC)

  De tenue/logo jury bestaat uit: Mariella Hoogenboom (DOSR, hoofd kleding), Bastiaan van Veen (WVC, bestuurslid communicatie), Roel van der Geest (spelend lid en vrijwilliger DOSR en werkzaam in de sportkleding), Cynthia van der Meer (ouder van leden WVC en DOSR en werkzaam bij Opposuits), Jasper Castelein (DOSR en medeoprichter Opposuits), Peter de Jong (erelid WVC) en Joyce Huigsloot (lid damesselectie WVC) 

  De precieze selectie is na 10 juni te vinden op de sites van beide clubs.

  Een paar weken geleden is er een “passessie” geweest, waarbij jeugd – en senioren (dames en heren), aanwezig waren. Daar zijn diverse neutrale tenues, trainingspakken en andere relevante kleding gepast. Vooral het materiaal is bekeken. Dit was belangrijk voor de uiteindelijke keuze van het merk. Alle opmerking die gegeven zijn over de kleding zullen worden doorgespeeld naar beide merken om te kijken of zij de opmerkingen in de nieuwe kledinglijn kunnen opnemen. Op die manier komen we zo dicht mogelijk bij een kleding lijn die aansluit bij de wensen van de leden. Er zal nog een 2e pas, voel en ervaar ronde komen in combinatie met het nieuwe logo, naam en clubkleuren. Daarna wordt de keuze gemaakt waar we gaan bestellen.

  Vrijwilligers, verplichte taak wordt ingevoerd en vacature vrijwilligerscommissie
  Een club kan niet zonder vrijwilligers. De laatste jaren zagen we echter zowel bij DOSR als bij WVC het aantal vrijwilligers afnemen, waardoor veel taken bij dezelfde personen terecht kwamen. DOSR heeft een aantal jaar geleden daarom besloten om de spelende leden een verplichte taak toe te bedelen. WVC was dit eigenlijk vorig seizoen al van plan. Besloten is om dit systeem voor allebei de clubs vanaf komende seizoen in te voeren of voort te zetten. Precieze invulling volgt nog!

  De organisatie hieromheen vergt veel tijd en energie. De commissie die dit bij DOSR begeleidt, heeft aangegeven door te willen gaan, mits er aanvulling komt vanuit WVC. Dus hierbij een oproep: wie sluit bij deze enthousiaste en leuke groep aan! Meld je bij fbc@metdeburen.com

  Accommodatie, blij met scenario gemeente
  Voor wat betreft de accommodatie wil de FBC dat we zo snel mogelijk bij elkaar zitten, dat wil zeggen met de fusieclub in 1 gebouw. Dat gaat betekenen dat er uitbreiding moet plaatsvinden qua ruimte en voorzieningen. Afgelopen week is er door allerlei partijen, waaronder de gemeente, gesproken over de invulling van het totale gebied rondom het Sportpad, met als eerste actiepunt de bouw van de nieuwe brede school. Daar is definitief en unaniem gekozen voor een scenario dat mogelijkheden biedt. Daar zijn we als FBC verheugd over. Verdere invulling hiervan volgt in de komende maanden.  

  Nieuw bestuur, wie wil bestuurslid worden?
  Het wordt zo langzamerhand ook tijd om aan een nieuw bestuur te denken. De precieze samenstelling van de functies in het nieuwe bestuur wordt tijdens de volgende FBC-vergadering bepaald, maar toch alvast hierbij een oproep, wil je een rol spelen in het bestuur van de nieuwe club, meld je dan bij fbc@metdeburen.com 

  Tot zover, tot de volgende keer!
  De FBC