• Fusie update 5 - maart 2020 - Ouderavonden & Accommodatie Zaken

  Fusie Update 5 - maart 2020 - Ouderavonden & Accommodatie Zaken

  ONTWIKKELINGEN OVER DE FUSIE? LEES DEZE UPDATE!!!

  Afgelopen week heeft er opnieuw een vergadering plaatsgevonden van de Fusie Begeleidingscommissie (FBC). In deze update de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment.

  Algemeen

  Een nieuwe vereniging vraagt ook om nieuwe statuten. Op dit moment is een notaris bezig met het opstellen van deze nieuwe “bepalingen en grondregels”. De statuten moeten uiteindelijk goedgekeurd worden door zowel de leden van beide verenigingen als door de KNVB.

  Wat betreft het fusieplan zijn de werkgroepen hard bezig om hun aandeel uit te werken. Uiteindelijk zullen de uitgewerkte delen samengevoegd worden tot één geheel. Dat gebeurt door de FBC. Het fusieplan zal net als de statuten zowel door de leden als door de KNVB goedgekeurd moeten gaan worden. Dit alles in een Buitengewone Algemene Ledenvergadering.

  Voetbal

  De technische commissie heeft inmiddels een voetbalplan gemaakt als basis voor de gehele club. Een mooi beleidsstuk als leidraad voor hoe we als club willen voetballen.

  De TC is ook druk bezig met het formeren van de jongens jeugd teams en de begeleiders voor aankomend seizoen. Er komen twee ouderavonden om de ouders hierover te informeren. Hier worden alle coördinatoren en hoofdtrainers voorgesteld en wordt een korte update gegeven met betrekking tot het tijdspad, de activiteiten in de maand juni (trainingen en eventueel wedstrijden nieuwe samenstelling), de selectieprocedure en uiteraard het beantwoorden van de vragen die er zeker zullen zijn. 

  Data van deze ouderavonden zijn

  Vrijdag 8 mei 2020: 

  JO15      (geb. jaar 2006/2007)     18.30-19.15  

  JO17      (geb. jaar 2004/2005)     19.30-20.15

  JO19      (geb. jaar 2002/2003)     20.30-21.15      

   

  Vrijdag 15 mei 2020:

  JO13      (geb. jaar 2008/2009)     18.30-19.15

  JO11      (geb. jaar 2010/2011)    19.30-20.15

  JO9        (geb. jaar 2012/2013)    20.30-21.15

  Zet deze data alvast in je agenda!

  Accommodatie

  Het hek tussen WVC en DOSR is verdwenen! Met als gevolg dat de doorgang tussen beide verenigingen nu gewoon open is voor alles en iedereen.

  Een ander besluit is dat aankomend seizoen de kantine van DOSR op zaterdag gesloten zal blijven. Alle activiteiten rondom de zaterdag zullen dus plaats gaan vinden in de kantine van WVC. Dit om alles centraal te kunnen houden, dat is eenvoudiger te organiseren. De kantine van WVC zal worden aangepast aan de nieuwe clubkleuren.

  Velden, kleedkamers en materialen

  Voor het gebruik van de velden, kleedkamers en materialen doordeweeks en zaterdag komt er een schema. We blijven dus wel gebruik maken van de kleedkamers en materiaal hokken van beide clubs.

  Er komt een nieuwe veldindeling en ook een nieuwe kleedkamerindeling.

  De organisatie (WVC) / man van dienst (DOSR) zullen op de zaterdagen respectievelijk in de commissiekamer van WVC en de bestuurskamer van DOSR aanwezig zijn. Dit om alles in goede banen te laden. 

  Financiën

  De werkgroep financiën is bezig met het in kaart brengen van alle contracten met diverse partijen en tevens met het in kaart brengen van de fiscale gevolgen van de fusie. Hier later meer over.

  Cultuur

  Inmiddels hebben wij al diverse voorstellen voor de nieuwe naam, het nieuwe tenue en het nieuwe logo binnen gekregen. Dat is erg leuk om te zien, maar we verwachten zeker nog meer input vanuit jullie kant. Doe dit wel snel, want 15 maart is de uiterste inleverdatum!

  Er is een commissie van wijzen aangesteld om de inzendingen te beoordelen en keuzes te maken. Hierin zitten een aantal beeldbepalende leden maar ook een aantal personen die in de dagelijkse praktijk met ontwerpen en tenues te maken hebben.

  Vrijwilligers

  Tot slot de vrijwilligers. Op dit moment en de komende weken komen diverse commissies bij elkaar om te bezien waar we als verenigingen kunnen gaan samenwerken. Dat gaat van de barcommissie tot aan de scheidsrechterscommissie. Er zal eind van het seizoen een vrijwilligersavond plaatsvinden per vereniging en aan het eind van het jaar een gezamenlijke vrijwilligersavond. Ook hierover later meer!

  Belangrijke data

  Zondag 15 maart 2020                    Uiterlijk inleveren voorstel nieuwe naam, tenue en logo.

  Woensdag 15 april 2020                   Algemene infoavond voor alle leden en betrokkenen.

  Vrijdag 8 mei 2020                          Infoavond ouders JO15, JO17 en JO19.

  Zaterdag 9 mei 2020                          Definitieve keuze nieuwe naam, tenue en logo.

  Vrijdag 15 mei 2020                        Infoavond ouders JO13, JO11 en JO9.