• Fusie update 4 - februari 2020 - DOSR/WVC starten zoektocht naar nieuwe identiteit

  DOSR/WVC starten zoektocht naar nieuwe identiteit

  Fusie begeleidingscommissie (FBC)

  Zoals eerder aangegeven is er een Fusie Begeleidingscommissie (FBC) opgericht onder leiding van voorzitter Herbert Bloem. De FBC, verder bestaande uit twee leden van iedere vereniging en een secretaris, heeft als eerste de taak om nieuwe statuten op te stellen en een fusieplan te maken. Het complete fusieplan en de nieuwe statuten worden ter goedkeuring voorgelegd aan zowel de leden van beide verenigingen (in een bijzondere Algemene Ledenvergadering) als aan de KNVB. 

  De feitelijke fusie vindt met ingang van het seizoen 2021 / 2022 plaats. 

  De eerder gevormde werkgroepen zijn nu ook ingeschakeld om op hun terrein input te leveren voor het fusieplan. Een eerste bijeenkomst met de FBC en de werkgroepen heeft in januari plaatsgevonden. 

  Jongensjeugd 

  De jongensjeugd van DOSR/WVC zullen echter al vanaf komend seizoen samengevoegd worden. Met als logisch gevolg dat ook de jeugdbesturen nauw gaan samenwerken, zijnde 1 jeugdbestuur. De technische commissies van beide clubs worden gezamenlijk verantwoordelijk voor de teamindeling voor komend seizoen. Het behoeft geen betoog dat hier voor zowel de jeugdbesturen als de technische commissies veel werk in gaat zitten. Hoe het een en ander wordt vormgegeven, komt in de volgende update aan bod. 

  Activiteitencommissies

  Ook de activiteitencommissies zijn al samen in conclaaf over het komend seizoen. Kans is groot dat diverse activiteiten gezamenlijk worden opgepakt. 

  Naam, tenue en logo

  Ook de nieuwe naam, het nieuwe tenue en het logo moeten natuurlijk worden bepaald. Alle leden, betrokkenen en ouders van de verenigingen krijgen binnenkort de mogelijkheid om hun suggesties in te dienen. Dit kan zowel online als offline. Op beide websites zal een formulier beschikbaar komen en in de kantines zal een box komen te staan waarin de suggesties kunnen worden gestopt. Vervolgens zal voor het einde van dit seizoen een definitieve keuze gemaakt gaan worden in een aparte ledenvergadering met de leden van DOSR en WVC samen. Er zijn wel regels verbonden aan de inzendingen, maar dat staat allemaal vermeld op het formulier. 

  Woensdag 15 april informatieavond over de fusie voor alle leden, betrokkenen en ouders

  Op woensdag 15 april 2020 vindt een informatieavond plaats waarvoor alle leden, betrokkenen en ouders van de verenigingen zijn uitgenodigd.