• Fusie update 2 - november 2019

    Maandag 4 november hebben de beide besturen overleg met elkaar gehad. Dit met ondersteuning van de KNVB.

    Belangrijk onderdeel van deze avond was de route en het tijdspad waarbinnen de fusie tot stand komt en de route die wij gaan volgen hierin.

    Besloten is dat er een FBC (Fusie Begeleidings Commissie) gevormd gaat worden, bestaande uit 2 leden van WVC, 2 leden van DOSR, 1 lid van de KNVB en onze secretarissen van beide verenigingen. Zij gaan de commissies financiën, verenigingscultuur, voetbaltechnisch, accommodatie, PR en vrijwilligersbeleid aansturen. De eerste bijeenkomst staat gepland voor half november.

    Verder is besloten om de fusie van de elftallen in laten gaan in het seizoen 2021-2022. Voor het seizoen 2020-2021 wordt er gekeken naar de indeling van de jongens jeugd. Het kan dus zo zijn dat met ingang van dat seizoen er jongens van WVC en DOSR in 1 team geplaatst gaan worden.

    Ed en Pim