• Contributie

  Contributie seizoen 2020 / 2021

  Senioren geboren in 2000 of eerder

  205,00

  Senioren parttimers

  105,00

  Senioren 7 tegen 7

  105,00

  Junioren geboren in 2001

  170,00

  Junioren geboren in 2002

  170,00

  Junioren geboren in 2003

  150,00

  Junioren geboren in 2004

  145,00

  Junioren geboren in 2005

  135,00

  Junioren geboren in 2006

  135,00

  Junioren geboren in 2007

  115,00

  Junioren geboren in 2008

  110,00

  Junioren geboren in 2009

  100,00

  Junioren geboren in 2010

  100,00

  Junioren geboren in 2011

    90,00

  Junioren geboren in 2012 of later

    50,00

   

   

   

  Donateurs <65

    20,00

  Donateurs > 65

    20,00

  Steunende leden

    50,00

   

  De vrijwilligersbijdrage om af te kopen is € 75,00 bij spelende leden (senioren en A-junioren) 

   

  • De contributie zal voor het hele seizoen in 1 keer worden geïncasseerd in de maand oktober van elk seizoen. De contributie zal geïnd worden middels een automatische incassomachtiging. Indien deze niet aanwezig is dan wordt uw contributie verhoogd met € 5,00 administratiekosten. Wilt u dat uw contributie in termijnen wordt geïnd dan kunt u dit afspreken met de penningmeester. De administratiekosten zijn hiervoor € 2,50 per keer dat uw contributie geïnd gaat worden.
  • Over de inning van de contributie zijn voor 1 oktober, denk aan bijvoorbeeld een te hoog bedrag contributie bij meerdere kinderen bij voetbal, afspraken te maken met de penningmeester: penningmeester@dosr.nl
  • Voor gezinnen met 3 spelende jeugdleden wordt voor het derde (jongste) kind een korting gegeven van 50% op de contributie, het 4e kind en meer spelen gratis.
  • Bij de ziektekostenverzekeraar Zorg en Zekerheid kunnen ouders met een gezinnenpolis € 50,00 per kind terugkrijgen op de rekening van de contributie van de sportvereniging van hun kind. Vraag bij Wendy Zaal (secretaris@dosr.nl) de nota (digitaal) op en u kunt uw nota indienen bij uw ziektekostenverzekering.
  • Ook de ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis Achmea vergoed bij de juiste polis € 50,00 van de contributie van een sportvereniging. Vraag bij Wendy Zaal: ledenadministratie@dosr.nl de nota (digitaal) op en u kunt uw nota indienen bij uw ziektekostenverzekering. Mochten nog andere verzekeringsmaatschappijen een soortgelijke regeling hebben horen wij dit graag, dan kunnen wij op de website een aanvulling maken. Ook dit kunt u bij Wendy Zaal melden.

   Met behulp van dit lijstje kunt u het bedrag dat automatisch wordt geïncasseerd, controleren.

  Voor vragen, wijzigingen en opmerkingen kunt u ons altijd bereiken.
  Met vriendelijke groet,

  Wendy Zaal, 071-3312939, ledenadministratie@dosr.nl

 • Lidmaatschap beeindigen

  Voor het beeindigen van uw lidmaatschap verwijzen bij u graag naar de regels: lidmaatmaatschap opzeggen.

 • Jeugdsportfonds Kaag en Braassem

  Het Jeugdsportfonds maakt sporten mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar die afkomstig zijn uit financieel minder draagkrachtige gezinnen (in een uitkeringsituatie, schuldsanering of met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum). Het bedrag dat wordt vergoed is 225 euro per kind per jaar. Dit bedrag wordt direct afgerekend met de sportaanbieder en de winkelier (voor de sportbenodigdheden). Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dit gebeurt door intermediairs in Kaag en Braassem. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts. Ouders kunnen contact opnemen met het Jeugdsportfonds Kaag en Braassem, zij brengen hen vervolgens in contact met een intermediair. Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die bestaat van donaties. De gemeente heeft een donatie gedaan en er is al een donatie van een inwoner van Kaag en Braassem ontvangen. Doneren kan via stichting Jeugdsportfonds Zuid-Holland, rekeningnummer 5347836 o.v.v. fonds Kaag en Braassem.

  Meer informatie staat bij www.jeugdsportfonds.nl