Visie en Missie

Over ons
DOSR is volgens de statistieken de meest succesvolle voetbalclub in de gemeente Kaag & Braassem. Ten slotte hebben we ook dit jaar de Kaag & Braassem Cup gewonnen!  Het eerste team speelt anno 2016 in de 2e klasse. De club heeft zijn dorpse charme behouden, maar is ambitieus en heeft zijn jeugdteams in de hogere klassen spelen. Op het Sportpad blijft de gezelligheid echter voorop staan. We zijn een echte vereniging en bestaan bij de gratie van welwillende vrijwilligers uit uw buurt.
Wat willen we bereiken
Dat laat zich wellicht het best weergeven via het technisch plan dat de jeugd optimaal wil laten sporten.
Dit plan draagt bij dat: de jeugd zo goed mogelijk presteert en hun spelniveau verbetert; de coaches hun taken volbrengen; er een prettig voetbalklimaat heerst; leeftijdsspecifieke kenmerken onderkend zijn; er een attractieve speelstijl is; een gedegen opleiding (Zeister visie) en een vaste doorstroming is naar de selectie

Ambitieus, als het maar leuk blijft…
Een vereniging is een bundeling van mensen met dezelfde liefhebberij. Bij DOSR draait alles om de voetbalsport; Vol sportiviteit beoefenen we deze hobby. Iedereen draagt een steentje bij
Sommigen ontstijgen de middelmaat…

Contact opnemen
DOSR heet u en/of uw kind van harte welkom in de vorm van speler, supporter of vrijwilliger!  Sterker… we nodigen u uit om eens langs te komen. Of u nodigt ons uit om u te laten inlichten (telnr 0646136067).
• Lidmaatschap: www.dosr.nl/clubinfo/lid-worden
• E-mail: secretaris@dosr.nl
• Website: www.dosr.nl
• FB: www.facebook.com Voetbalvereniging-DOSR
• Twitter: twitter.com/sv_DOSR

Lidmaatschap
De uit 1927 stammende vereniging heeft bijna 500 leden, zo’n 350 donateurs en evenveel supporters. Er zijn wekelijks honderden taken/ medewerkers in de weer om alles optimaal te laten draaien. We nodigen u uit daar deel van te worden zoals u al lid bent van onze gemeenschap.
Contributie p/jr:
• steunend lid                     €   57
• speler (zie site: leeftijdstarieven)
• donateur 25 (65 jr.)         €   13
• supporter                         €     6
zie www.dosr/informatie/contributie voor nadere details en overige contributies
 

DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN