Reglement Bardiensten

VERPLICHTE BARDIENST BIJ DOSR
M.i.v. seizoen 2015 – 2016
Het seizoen loopt van 1 augustus t/m 31 juli.
De verplichte bardienst is goedgekeurd door de leden tijdens de Algemene ledenvergadering van maandag 11 mei 2015.
Deze verplichting komt i.p.v. de vrijwilligersbijdrage.

DE SPELREGELS:
Ieder lid van DOSR (Senior en A-Junior) draait minimaal 2 x per seizoen een bardienst.
Deze bardienst is op de datum die de kantinecommissie aangeeft.
De aanvoerder van het team dat de bardienst draait krijgt van de kantinecommissie een persoonlijke mail met de datum en tijd van de bardienst.
Deze bardienst kan niet meer gewijzigd worden en de uitvoer hiervan is de verantwoording van het desbetreffende team.
Voor de aanvang van het seizoen krijgt ieder lid de mogelijkheid om zijn voorkeursdatum aan te geven.
De bardienst wordt gedraaid onder leiding van een ,,barhoofd’’ zodat men altijd een goede begeleiding heeft tijdens de bardienst.
Leden die al een functie bekleden bij DOSR of op een andere wijze vrijwilligerswerk verrichten worden vrijgesteld van de verplichte bardienst.
De leden moeten zelf aan de vrijwilligerscommissie aangeven dat zij een andere verplichting willen of hebben dan een bardienst en moeten tevens aangeven welke verplichting dat is of zal gaan worden.
Bij het niet uitvoeren van de bardienst ontvangt men aan het einde van het seizoen een extra contributieheffing ten bedrage van 50,00 euro.
Deze extra contributieheffing moet voor aanvang van het nieuwe seizoen betaald zijn anders kan men niet spelen.

DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN