Procedure gele en rode kaarten

Vanaf 1 januari 2014 betaalt de DOSR de boetes gele en rode kaarten niet meer.

Vanaf 1 januari 2014 hanteert DOSR een nieuw beleid voor het betalen van geldboetes verkregen
door een gele of rode kaart. Onder het motto “de overtreder betaald “zullen alle spelers van DOSR die
een gele en rode kaart incasseren voortaan zelf opdraaien voor de kosten. De aanvoerders van alle teams
hebben dit via een brief aan hun teams voorgelezen.

De overtreder betaalt
DOSR nam tot 31 december 2013 alle kosten van gele en rode kaarten  van de leden voor haar rekening.
Door de hoge kosten is het bestuur van mening dat het rechtvaardiger is de betreffende speler zelf te laten
betalen i.p.v. de vereniging. Daarnaast sluit deze handelswijze  aan bij het KNVB standpunt “tegen geweld  voor sportiviteit”.
Zorg dus dat je geen gele of rode kaart ontvangt het is zonde van je geld. Speel sportief en respecteer de beslissing van de scheidsrechter
en houd je commentaar voor je.
Deze nieuwe maatregel geldt voor alle leden (spelers/leiders/trainers/e.d van DOSR.

Dit zijn de kosten
De scheidsrechter rapporteert op het wedstrijdformulier een code voor de gegeven kaart. De code geeft aan welke
overtreding er begaan is. De code geeft ook aan welke geldboete betaald moet worden door de speler.
Gele kaart = 14,60 (jeugd 6,70) en Rode kaarten = 23,00 (jeugd 13,10). Vanaf  de 4e en volgende gele kaart gaat het boetebedrag omhoog naar 23,00 euro.
Voor zowel  gele als rode kaarten komt daar nog 2,50  euro administratie kosten bij.
Nadat de club bericht heeft ontvangen van de KNVB zal de club het bedrag verhalen op de speler.
De speler is verplicht de boete binnen 3 weken na ontvangst van de brief van DOSR met daarin de boete van de KNVB naar de rekening van DOSR over te maken.
Wanneer de boete niet binnen het termijn wordt voldaan zal het bestuur aanvullende maatregelen nemen.

Extreme excessen
Bij extreme excessen zal er tuchtrechtspraak door de KNVB plaatsvinden. De KNVB zal een besluit over de
strafmaatregel nemen. Deze zaken kunnen tot hoge bedragen op lopen en komen voor rekening van de veroorzaker.
Bij een rode kaart is de speler altijd voor de eerst volgende wedstrijd geschorst.
Tot de uitspraak van de tuchtcommissie kan de speler geschorst worden door de KNVB en/of het bestuur van DOSR. Het bestuur
van DOSR neemt naarmate de ernst van de overtreding aanvullende maatregelen. Pas als deze straf is voldaan, mag de speler
weer deelnemen aan wedstrijden.

DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN