Handleiding voor de aanvoerders van de seniorenteams

1) Spelerspassen

Via de voetbalapp moet van iedere speler een duidelijke pasfoto via de app zijn aangemaakt en zijn vastgelegd. Geen vakantiekiekjes/geen foto samen met anderen erop etc. Bij de aanmelding als lid moet worden de foto worden vastgelegd via de voetbalapp. Aanmelden via de website en afmelden via ledenadministratie@dosr.nl

2) Vrijstelling van wedstrijden

Ieder seniorenteam van de B-categorie heeft de mogelijkheid om vrijstelling te vragen van een wedstrijd. Max. 3x per seizoen en dit tot 1 februari/maart, daarna niet meer mogelijk. Dit verzoek moet minimaal 4 weken voor de betreffende datum schriftelijk via de mail via de wedstrijdsecretaris van DOSR bij de KNVB worden ingediend. Via de wedstrijdapp wordt de wijziging verwerkt en aan de beide verenigingen middels een mail bevestigd.

3) Wijzigingen in het wedstrijdprogramma

In onderling overleg kunnen de teams wijzigingen aanbrengen in het wedstrijdprogramma en dient in overleg met de wedstrijdsecretarissen van iedere club als volgt te worden gehandeld:

a) Zowel de ontvangende als bezoekende vereniging zenden een schriftelijke bevestiging via de mail naar de KNVB Zeist West

b) Niet telefonisch. Het verzoek dient de maandag daaraan voorafgaand van de wedstrijd uiterlijk om 08.00 uur aldaar binnen te zijn. Maw een week voor de oorspronkelijke wedstrijddag.

4) Wedstrijdzakenapp

Voor aanvang van de wedstrijd dient de wedstrijdzakenapp volledig te zijn ingevuld met de gegevens van de betrokken spelers. De scheidsrechter kan aan de hand van deze app de vermelde spelers en foto’s controleren. Aanvoerder erop toezien dat dit allemaal correct is ingevuld.

5) Niet opkomen

Bij niet opkomen van een team dient de voetbalapp te worden ingevuld en dient onze wedstrijdsecretaris te worden ingelicht. Hetzelfde geldt bij het staken van een wedstrijd. ALTIJD invullen en aantekeningen van het gebeurde maken en doorgeven.

6) Invallersbepalingen

Voor de categorie A (selectie) en categorie B (overige senioren) gelden verschillende invallersbepalingen. Te vinden via KNVB-assist wedstrijdzaken etc.

7) Afgelastingen

Afgelasting van een wedstrijd wordt kenbaar gemaakt via de DOSR-website en de voetbalapp. Dit zal zsm gebeuren na keuring van de velden door de consul. Bij algehele afgelasting door de KNVB zelf moet men heel goed nagaan of het cat.A of cat B betreft of beiden.

8) Aandachtspunten voor de aanvoerders

Spelers uit de categorie B kunnen onderling zonder problemen bij elkaar worden ingezet. Zaterdag en zondag uitwisselen is toegestaan mits categorie B. Speler uit de B categorie mag invallen in de categorie A. Andersom NIET toegestaan.
Voor de wedstrijdsecretaris is de aanvoerder het aanspreekpunt en niemand anders. Korte lijnen en duidelijkheid.
3 tot 4 keer per jaar is er een bijeenkomst met de betrokken aanvoerders om de voortgang door te nemen van de competitie en alle bijkomende zaken. Kun je zelf een keer niet stuur dan een ander.

Eventuele nieuwe leden dienen zich tijding via de ledenadministratie DOSR te melden met een pasfoto erbij.
Contributiebetaling (vooraf) per halfjaar is verplicht.
Opzeggingen of omzetting naar 50% ALTIJD schriftelijk via de mail naar ledenadministratie@dosr.nl
Ieder seniorlid is verplicht om jaarlijks 2x (2 dagdelen of een gehele dag) vrijwilligerswerk te verrichten. Dit loopt via de vrijwilligerscommissie. 

 

DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN