Junioren

Wanneer u vragen heeft, of tips over de kleding (bv. jeugd jacks) van de junioren dan kun je contact opnemen met Mariëlla Hoogenboom via mailadres: kledingjeugd@ziggo.nl
Het seizoen is weer begonnen.
En het wordt weer tijd voor de verdeling van de jeugd Jacks, dit vindt plaats aanstaande zaterdag 2 september. Zoals iedereen kan zien bij het programma is het een drukke dag. Hierdoor is er wel enige geduld noodzakelijk voor het ophalen van het jeugdjack. Bij kleedkamer 7.
Omdat alle bruikleenovereenkomsten al door ouders zijn getekend (behalve voor nieuwe leden) , wordt hier op aangetekend in welk team en de maat van het jeugdjack. Zodat we geen overbodige administratie gaan bijhouden.
Helaas is het niet gelukt dat iedereen zijn jeugdjack voor de zomer heeft ingeleverd, wel het verzoek om wel met jeugdspeler en jack langs te komen zodat hier ook daadwerkelijk een aantekening van gemaakt kan worden.(ook al is de maat nog prima)
Wat staat zijn de belangrijkste punten uit de bruikleenovereenkomst?
1. Het jeugdjack wordt uitsluitend gedragen voor, tijdens en na de wedstrijden, die worden gespeeld onder verantwoordelijkheid van de vereniging en mag niet worden gebruikt bij de trainingen of in privéomstandigheden.
2. De speler zal zorgvuldig met het in bruikleen verkregen jeugdjack omgaan. Aan het eind van het seizoen (Jeugd) of bij tussentijds beëindiging van het lidmaatschap (jeugd) dient het in bruikleen ontvangen jeugdjack in goede staat te worden ingeleverd.

Hieronder een schema voor het ophalen van het jeugdjack bij DOSR. Als blijkt dat trainers/leiders eerder moeten vertrekken of liever na de wedstrijd met het totale team langs willen komen laat het mij dan even weten.(alleen bij nieuwe leden dienen de ouders nog een bruikleenovereenkomst te komen tekenen)

Zaterdag 2 september 2017
TEAM   Tijdstip
J015:1                    11:00 - 11:30
J015:2                    11:30 - 12:00
J015:3                    10:30 - 11:00
J015:4                    09:15 - 09:45
J013:1                    09:15 - 09:45
J013:2                    11:45 - 12:15
J013:3                    08:00 - 08:30
J014:4                    08:00 - 08:30
J011:1                    07:00 - 07:30
J011:2                    08:15 - 08:45
J011:3                    09:15 - 09:45
J011:4                   10:30 - 11:00
J09:1                     08:30 - 09:00
J09:2                     08:00 - 08:30
J09:3                     09:15 - 09:45
J09:4                     07:15 - 07:45
J09:5                     09:15 - 09:45
J09:6                     08:00 - 08:30

Wanneer u vragen heeft, of tips over de kleding (bv. jeugd jacks) van de junioren dan kun je contact opnemen met Mariella Hoogenboom via mailadres: kledingjeugd@ziggo.nl 

Hiewronder de veelgestelde vragen:

Waarom een bruikleenovereenkomst?
Omdat het jeugdjack in bezit blijft van de club deze overeenkomst. Omdat er toch ieder jaar wel heel veel jacks daadwerkelijk kwijt zijn.

Waarom dienen de ouders te tekenen ook al is je kind bijvoorbeeld 14 jaar?
Omdat je als ouder de wettelijke vertegenwoordiger bent totdat je kind 18 jaar is.

Moeten alle ouders meekomen om de bruikleenovereenkomst in te leveren?
Nee, dit hoeft niet. Misschien hebben ouders deze al via de mail ontvangen van hun leider. Anders kunnen de ouders de bruikleenovereenkomst van de DOSR-site afhalen.

Ik heb ooit al een borg van €.15,- betaald, moet ik nu nog meer betalen?
Nee, u hoeft niet opnieuw €.15,- te betalen. Iedereen heeft ooit een borg betaald van €.15,- voor de jeugdjacks, zoals u allemaal weet is dit niet kostendekkend op het moment dat een jeugdjack kwijt is.

Moet iedereen nu €.46,50 gaan betalen voor een jeugdjack?
Nee, er hoeft nu helemaal niets betaald te worden, op het moment dat een jeugdjack daadwerkelijk kwijt is dan worden deze kosten in rekening gebracht. Stel je wilt niet dat dit automatisch van je rekening wordt gehaald dan dien je dit bedrag eerst te betalen voordat uw kind een nieuw jeugdjack ontvangt.

Voorbeeld!
Ouders hebben in 2013 al een borg betaald, en in het seizoen 2015/2016 is uw zoon/dochter zijn jeugdjack kwijt? Wat wordt er dan in rekening gebracht. Zoals u kun lezen zijn de kosten €.46,50 uw heeft al een borg betaald van €15,- dan dient er een bedrag van €.31,50 betaald te worden voordat uw kind een nieuw jeugdjack ontvangt.

Laten we met elkaar er zorg voor dragen dat de jeugdspelers ook zo spoedig mogelijk hun jeugdjack ontvangen.

DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN