Contributie

Contributie seizoen 2017/2018

Het seizoen is al weer even bezig, en de wijzigingen zijn alle weer verwerkt, dus is het weer de hoogste tijd voor het betalen van de contributie. Begin november zal de eerste automatische incasso  plaatsvinden (50%), en de rekeningen zullen rondgedeeld worden voor de mensen die (nog) geen automatische incasso hebben afgegeven. Uiteraard zou het fijn zijn als u zich alsnog opgeeft voor automatische incasso, een mailtje sturen naar kekenjacq@gmail.com is voldoende.
 
Deze contributieronde bevat alle contributies: spelende- en steunende leden, donateurs en supportersclub. De contributies worden alle in twee keer geheven/geïncasseerd, eind januari 2017 is hiervoor de tweede ronde. De mensen zonder automatische incasso mogen uiteraard het jaarbedrag in één keer betalen (met name de wat kleinere bedragen), hetgeen ons de volgende ronde weer tijd bespaard.
----------------------------

parttime                           € 144
steunend lid                   €   59
donateur 25 (65 jr.)       €   13,50
donateur 45                   €   26,50
supporter                        €     6

tot 1-1-1999                    € 205
1-1-1999 tot 1-1-2000    € 170
1-1-2000 tot 1-1-2002    € 160
1-1-2002 tot 1-1-2003    € 142
1-1-2003 tot 1-1-2004    € 136
1-1-2004 tot 1-1-2005    € 130
1-1-2005 tot 1-1-2006    € 126
1-1-2006 tot 1-1-2007    € 108
1-1-2007 tot 1-1-2008    € 102
1-1-2008 tot 1-1-2010    €  90
1-1-2010 tot 1-1-2011    €  84
1-1-2011 tot 1-1-2015    €  37

 Peuter- en Kleutersport  € 75,00

  • De vrijwilligersbijdrage (€50,00) wordt bij de spelende leden (senioren en A-Junioren)
  • Voor gezinnen met 3 spelende jeugdleden wordt voor het derde (jongste) kind een korting gegeven van 50% op de contributie, het 4e kind en meer spelen gratis.
  • Supporter € 6,00, Donateur 65+ € 13,50, Donateur € 26,50, Steunend Lid € 59,00.
  • Bij de ziektekostenverzekeraar Zorg en Zekerheid kunnen ouders met een gezinnenpolis € 50,00 per kind terugkrijgen op de rekening van de contributie van de sportvereniging van hun kind. Vraag bij Wendy Zaal (secretaris@dosr.nl) de nota (digitaal) op en u kunt uw nota indienen bij uw ziektekostenverzekering.
  • Ook de ziektekostenverzekeraar Zilveren Kruis Achmea vergoed bij de juiste polis € 50,00 van de contributie van een sportvereniging. Vraag bij Wendy Zaal: ledenadministratie@dosr.nlde nota (digitaal) op en u kunt uw nota indienen bij uw ziektekostenverzekering. Mochten nog andere verzekeringsmaatschappijen een soortgelijke regeling hebben horen wij dit graag, dan kunnen wij op de website een aanvulling maken. Ook dit kunt u bij Wendy Zaal melden.

Met behulp van dit lijstje kunt u het bedrag dat automatisch wordt geïncasseerd, controleren.

Voor vragen, wijzigingen en opmerkingen kunt u ons altijd bereiken.
Met vriendelijke groet,

Wendy Zaal, 071-3312939, ledenadministratie@dosr.nl
Kek van der Laan, 071-3317696, kekenjacq@gmail.com

 

Regels bij het opzeggen van je lidmaatschap:

1. Opzeggen vóór 1 augustus.
2. Na 1 augustus opzeggen en niet gespeeld, betaal je 25% van de jaarcontributie.
3. Na 1 augustus opzeggen en wel gespeeld, betaal je het  volledige seizoen.
4. Opzeggen moet schriftelijk (postbus 43, 2370 AA Roelofarendsveen) of via de mail:ledenadministratie@dosr.nl
5. Contributie-inning: Kek van der Laan: kekenjacq@gmail.com Tel: 071-3317696.

Jeugdsportfonds Kaag en Braassem
Het Jeugdsportfonds maakt sporten mogelijk voor kinderen van 4 tot 18 jaar die afkomstig zijn uit financieel minder draagkrachtige gezinnen (in een uitkeringsituatie, schuldsanering of met een inkomen onder de 120% van het sociaal minimum). Het bedrag dat wordt vergoed is 225 euro per kind per jaar. Dit bedrag wordt direct afgerekend met de sportaanbieder en de winkelier (voor de sportbenodigdheden). Ouders kunnen zelf geen aanvraag doen, dit gebeurt door intermediairs in Kaag en Braassem. Een intermediair is professioneel betrokken bij de opvoeding en verzorging van het kind. Denk hierbij aan de leerkracht, jeugdhulpverlener en huisarts. Ouders kunnen contact opnemen met het Jeugdsportfonds Kaag en Braassem, zij brengen hen vervolgens in contact met een intermediair. Het Jeugdsportfonds is een particuliere organisatie die bestaat van donaties. De gemeente heeft een donatie gedaan en er is al een donatie van een inwoner van Kaag en Braassem ontvangen. Doneren kan via stichting Jeugdsportfonds Zuid-Holland, rekeningnummer 5347836 o.v.v. fonds Kaag en Braassem.
Meer informatie staat bij www.jeugdsportfonds.nl

DOOR OEFENING STERK ROELOFARENDSVEEN