• Meer informatie

  Het bestuur nodigt alle leden, trainers, leiders, ouders van leden en iedereen die DOSR een warm hart toedraagt hierbij uit voor een Buitengewone Algemene Leden Vergadering, te houden op maandag 10 december 2018

  Aanvang: 20.00 uur.

   Plaats: in ons clubgebouw aan het Sportpad.

   

   

  AGENDA

  1     Openingswoord voorzitter

  2     Ingekomen stukken en mededelingen

  3     Toestemming voor een onderzoek naar de voor- en nadelen van een verdere samenwerking tussen WVC en DOSR.

  4     Rondvraag

  5     Sluiting

   

  Meer informatie over onderzoek lees verder.